ciemność


ciemność
ż V, DCMs. \ciemnośćści; lm MD. \ciemnośćści
«brak światła, jasności; zupełny mrok»

Ciemności nocy a. nocne.

Nieprzejrzana ciemność.

Tonąć w ciemnościach.

Nic nie widać w ciemności.

Ciemność ogarnia coś, panuje, zapada.

Znowu wzmaga się burza, ulewa nawalna i ciemność gruba, gęsta, prawie dotykalna. (Mickiewicz)

◊ Egipskie ciemności «wielka, gęsta, nieprzenikniona ciemność»
przen. «niezrozumiałość, niejasność, zawiłość»

Ciemność wypowiedzi, stylu.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • ciemność — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. ciemnośćści; lm M. ciemnośćści {{/stl 8}}{{stl 7}} brak światła, całkowity mrok : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pogrążać się, tonąć, rozpływać się w ciemnościach. Wynurzyć się z ciemności. W mieszkaniu panowała… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciemność — rzednie zob. rzednąć. Egipskie ciemności zob. egipski. Książę ciemności zob. książę. Syn ciemności zob. syn 1 …   Słownik frazeologiczny

  • rzednąć — Ciemność, mrok rzednie «rozwidnia się, robi się jaśniej»: (...) spojrzał za okno, gdzie mrok rzedniał powoli. J. Zielonka, Antypody. Mina komuś rzednie zob. mina 2 …   Słownik frazeologiczny

  • Technomancy — The term technomancy refers to an imaginary or fictional category of magical abilities that affect technology, or to magical powers that are gained through the use of technology. It is a portmanteau of technology and mancy , an etymologically… …   Wikipedia

  • zalegać — ndk I, zalegaćam, zalegaćasz, zalegaćają, zalegaćaj, zalegaćał zalec a. zalegnąć dk Vc, zalegaćlegnę, zalegaćlegniesz, zalegaćlegnij, zalegaćległ, zalegaćlegli, zalegaćległszy 1. «pokrywać, zajmować jakąś przestrzeń (zwykle o dużej liczbie,… …   Słownik języka polskiego

  • Vocative case — For the assembly programming concept, see Addressing mode. The vocative case (abbreviated voc) is the case used for a noun identifying the person (animal, object, etc.) being addressed and/or occasionally the determiners of that noun. A vocative… …   Wikipedia

  • Plaga gris — La plaga gris (en inglés grey goo, donde goo se refiere a una sustancia informe y viscosa) se refiere a un hipotético fin del mundo que involucraría la nanotecnología molecular. Según esta hipótesis, un conjunto de robots se autorreplicarían sin… …   Wikipedia Español

  • Библиография Станислава Лема — Станислав Лем, Краков, 30.10.2005 …   Википедия

  • On-Off — Studio album by Marcin Rozynek Released September 11, 2006 Genre Rock Length …   Wikipedia

  • Barbara Zakrzewska — Nikiporczyk (* 1. Januar 1946 in Posen) ist eine polnische Komponistin. Zakrzewska studierte bis 1969 an der Musikakademie Posen Komposition bei Florian Dabrowski. Es schloss sich bis 1974 ein Studium der Bibliothekswissenschaft und Informatik an …   Deutsch Wikipedia