ciepłowodny


ciepłowodny
«właściwy ciepłym wodom; żyjący, występujący w wodach ciepłych»

Ryby ciepłowodne.


Słownik języka polskiego . 2013.