akwen


akwen
m IV, D. -u, Ms. \akwennie; lm M. -y
«obszar wodny, także określona część tego obszaru»

Akweny oceaniczne.

Akwen czarnomorski, akwen Bałtyku.

Akwen portu.

Flora, fauna akwenu.

‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • akwen — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc akwennie {{/stl 8}}{{stl 7}} obszar pokryty wodą (np. w porcie: baseny, kanały, reda itp.) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Akwen Zatoki Gdańskiej. Akwen portowy. <łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Peuple indigene du Bresil — Peuple indigène du Brésil Les peuples indigènes du Brésil (Povos indígenas en langue portugaise) comprennent un grand nombre de groupes ethniques distincts qui habitaient la région avant l arrivée des Européens aux environs de 1500. À la suite de …   Wikipédia en Français

  • Peuple indigène du Brésil — Les peuples indigènes du Brésil (Povos indígenas en langue portugaise) comprennent un grand nombre de groupes ethniques distincts qui habitaient la région avant l arrivée des Européens aux environs de 1500. À la suite de Christophe Colomb, qui… …   Wikipédia en Français

  • Peuple indigène du brésil — Les peuples indigènes du Brésil (Povos indígenas en langue portugaise) comprennent un grand nombre de groupes ethniques distincts qui habitaient la région avant l arrivée des Européens aux environs de 1500. À la suite de Christophe Colomb, qui… …   Wikipédia en Français

  • Xavante — Infobox Ethnic group group = Xavante population = 9,600 popplace = Brazil languages = Xavante language religions = related = The Xavante (also Shavante, Chavante, Akuen, A uwe, Akwe, Awen, or Akwen) are an indigenous people, comprised of some… …   Wikipedia

  • Xavante — Xavantes (Marãiwatséde) feiern die Rückgabe ihres Landes Die Xavante (auch Shavante, Chavante, Xavántes, Akuen, A uwe, Akwe, Awen oder Akwen) sind ein in Brasilien ansässiges indigenes Volk. Sie leben im Osten des …   Deutsch Wikipedia

  • Killi — Pour les articles homonymes, voir Porophyllum ruderale. Nom vernaculaire ou nom normalisé ambigu : Le terme « Killi » s applique en français à plusieurs taxons distincts …   Wikipédia en Français

  • Idioma xavante — Xavante aʼuwẽ Hablado en  Brasil Región Mato Grosso Hablantes 8.000 …   Wikipedia Español

  • Xavante people — This article is about the people. For information on the aircraft, see Embraer AT 26 Xavante. Xavante Total population 9,600 Regions with significant populations Brazil …   Wikipedia

  • falochron — m IV, D. u, Ms. falochronnie; lm M. y 1. «konstrukcja hydrotechniczna zwykle w postaci masywnej ściany betonowej, osłaniająca określony akwen, głównie w portach, przed działaniem fal» Falochron pneumatyczny. Falochron portu. Statek przybija do… …   Słownik języka polskiego