alarm


alarm
m IV, D. -u, Ms. \alarmmie; lm M. -y
1. «sygnał, najczęściej akustyczny, ostrzegający przed niebezpieczeństwem; w wojsku: sygnał lub rozkaz ostrzegający przed niebezpieczeństwem napadu, wzywający do gotowości bojowej; stan gotowości w wypadku powszechnego zagrożenia; w wojsku: stan gotowości bojowej»

Alarm pożarowy, powodziowy.

Alarm lotniczy, przeciwlotniczy.

Alarm bojowy, ćwiczebny, próbny.

Alarm szalupowy na statku.

Fałszywy alarm.

Ogłosić, odwołać, zarządzić alarm.

Trąbić, dzwonić na alarm.

Alarm postawił wszystkich na nogi.

◊ Bić na alarm, podnieść, wszcząć alarm «zwracać czyjąś uwagę na groźne, niepomyślne zjawisko»
2. «okres od chwili podania tego sygnału, do chwili jego odwołania, najczęściej: czas trwania nalotu nieprzyjacielskiego»

Schodzić do schronu podczas alarmu.

3. «niepokój, popłoch, poruszenie»

Narobić alarmu.

Robić, wywołać alarm.

‹z wł.

Słownik języka polskiego . 2013.

 • ALARM — англ. Air Launched Anti Radiation Missile …   Википедия

 • ALARM — Grunddaten Funktion Anti Radar Rakete Hersteller MBDA Entwicklung 1982 …   Deutsch Wikipedia

 • Alarm — A*larm ([.a]*l[aum]rm ), n. [F. alarme, It. all arme to arms ! fr. L. arma, pl., arms. See {Arms}, and cf. {Alarum}.] 1. A summons to arms, as on the approach of an enemy. [1913 Webster] Arming to answer in a night alarm. Shak. [1913 Webster] 2.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • alarm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc.alarmmie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sygnał, najczęściej dźwiękowy, ostrzegający o grożącym lub zaistniałym niebezpieczeństwie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ogłosić alarm.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • alarm — n 1 Alarm, tocsin, alert agree in meaning a signal that serves as a call to action or to be on guard especially in a time of imminent danger. Alarm is used of any signal that arouses to activity not only troops, but emergency workers (as firemen …   New Dictionary of Synonyms

 • Alarm — Single par Namie Amuro extrait de l’album Queen of Hip Pop Face A Alarm Face B Strobe Sortie 17 mars 2004 …   Wikipédia en Français

 • alarm — alarm·a·ble; alarm; alarm·ed·ly; alarm·ing·ly; alarm·ism; au·to·alarm; alarm·ist; …   English syllables

 • Alarm — schlagen: eine Warnung ausgeben, die Öffentlichkeit informieren, auch: sich aufregen über eine mißglückte Sache.{{ppd}}    Falschen Alarm geben: zur Vorsicht warnen, obwohl es gar nicht nötig wäre; vgl. englisch ›a false alarm‹.{{ppd}} {{ppd}} •… …   Das Wörterbuch der Idiome

 • Alarm — Sm std. (15. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus it. allarme, einer Zusammenrückung aus it. all arme zu den Waffen ; it. arma f. Waffe , aus l. arma n. Pl. Waffen . Frühe Nebenformen sind fnhd. allerme, lerman u.ä. (Lärm). Zusätzlicher französischer… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • ALARM — Saltar a navegación, búsqueda MBDA ALARM Obtenido de ALARM …   Wikipedia Español

 • alarm — [n1] feeling of sudden fear anxiety, apprehension, cold feet*, consternation, dismay, distress, dread, fright, horror, nervousness, panic, scare, strain, stress, tension, terror, trepidation, unease, uneasiness; concepts 410,690 Ant. assurance,… …   New thesaurus