cykanie


cykanie
n I
1. rzecz. od cykać.
2. lm D. \cykanieań
«odgłos wydawany przez chodzący zegar lub inny mechanizm; tykanie»

Przysłuchiwać się cykaniu zegarów.

3. lm D. -ań
«suchy, trzeszczący szmer wydawany przez niektóre owady, np. świerszcze»

Zewsząd dochodzą cykania koników polnych.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • cykanie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. cykać {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}cykanie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. cykanieań {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cykot — m IV, D. u, Ms. cykotocie; lm M. y «odgłos wydawany przez chodzący zegar; cykanie, cykotanie» Miarowy cykot budzika …   Słownik języka polskiego

  • świerszcz — m II, DB. a; lm M. e, D. y ( ów) 1. «Gryllus, owad z nadrodziny o tej samej nazwie, którego samiec wydaje charakterystyczny dźwięk; odznacza się krępym ciałem, głową kulistą z długimi czułkami; żyje w starych domach drewnianych lub na polach»… …   Słownik języka polskiego

  • świerszczyk — m III, DB. a, N. świerszczykkiem; lm M. i zdr. od świerszcz Cykanie świerszczyków …   Słownik języka polskiego

  • świerszcz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mż III, lm D. y || ów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} owad o podłużnym ciele i małej głowie z długimi czułkami, wydający charakterystyczny dźwięk (cykanie); żyje na polach oraz w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień