albityzacja


albityzacja
ż I, DCMs. \albityzacjacji, blm
miner. «proces przeobrażania innych skaleni w albit pod wpływem krążących w skorupie ziemskiej roztworów mineralnych bogatych w sód»

Słownik języka polskiego . 2013.