albowiem


albowiem
1. książk. «spójnik rozpoczynający zdania podrzędne wyrażające przyczynę tego, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym; gdyż, ponieważ»

Noc była ciemna, albowiem księżyc zaszedł za chmury.

2. książk. «spójnik rozpoczynający zdania wtrącone wyjaśniające treść całości wypowiedzi»

Gdy zaczął szukać pracy, albowiem z czegoś żyć musiał, okazało się, że się do niczego nie nadaje.


Słownik języka polskiego . 2013.