cykot


cykot
m IV, D. -u, Ms. \cykotocie; lm M. -y
«odgłos wydawany przez chodzący zegar; cykanie, cykotanie»

Miarowy cykot budzika.


Słownik języka polskiego . 2013.