albumowy


albumowy
przym. od album (zwykle w zn. 2 i 4)
a) w zn. 2:

Wydanie, wydawnictwo albumowe.

b) w zn. 4:

Aforyzmy, wierszyki albumowe.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • albumowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. album w zn. 2.: Wydawnictwo albumowe; w zn. 4.: Wiersze albumowe. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień