alcejski


alcejski
lit. Strofa alcejska «występująca głównie w poezji starożytnej strofa czterowierszowa składająca się z dwóch pierwszych wersów 11-zgłoskowych, trzeciego 9-zgłoskowego i czwartego 10-zgłoskowego, zachowujących również określoną kolejność sylab krótkich i długich»
‹od imienia gr.

Słownik języka polskiego . 2013.