cywilny


cywilny
\cywilnyni
1. «nie będący wojskowym, nie odnoszący się do wojska»

Ludność cywilna.

Cywilny zawód.

Lotnictwo cywilne.

◊ Cywilne ubranie, cywilna czapka itp. «ubranie nie będące mundurem, czapka nie wchodząca w skład umundurowania»
2. «odnoszący się do strony prawnej stosunków osobistych, rodzinnych i majątkowych obywateli»

Kodeks postępowania cywilnego.

Odpowiedzialność cywilna.

Powództwo cywilne.

Sprawa cywilna.

∆ Akta, księgi stanu cywilnego «księgi, w które wpisuje się akta ślubów małżeńskich, narodzin i śmierci»
∆ Lista cywilna «kwota budżetu państwowego, przeznaczona jako uposażenie głowy państwa, uchwalona przez parlament»
∆ Stan cywilny «rodzinno-prawne stanowisko człowieka, zależne od jego stosunku do związku małżeńskiego (panna, kawaler, zamężna, żonaty, wdowa, wdowiec, rozwiedziona, rozwiedziony)»
∆ Ślub cywilny «ważne prawnie zawarcie małżeństwa przed odpowiednim urzędnikiem świeckim, bez obrzędu religijnego»
∆ Urząd, urzędnik stanu cywilnego «urząd, urzędnik prowadzący zapiski o stanie cywilnym, urodzeniu, małżeństwie i śmierci obywateli»
3. daw. «obywatelski, osobisty»
dziś tylko w związkach wyrazowych: Odwaga cywilna «odwaga wypowiadania własnych sądów bez oglądania się na opinię publiczną»
∆ Śmierć cywilna «pozbawienie kogoś za życia wszelkich uprawnień obywatelskich jako kara za poważne wykroczenie przeciw prawu»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • cywilny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, cywilnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nie mający związku z wojskiem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Włożyć cywilne ubranie. Osoba, ludność cywilna. Lekarz cywilny. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cywilny — Odwaga cywilna zob. odwaga. Śmierć cywilna zob. śmierć 10 …   Słownik frazeologiczny

  • ślub cywilny — {{/stl 13}}{{stl 7}} zalegalizowanie małżeństwa, zawarcie związku małżeńskiego przed urzędnikiem państwowym (nie przed osobą duchowną, bez obrzędu religijnego) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Brać tylko ślub cywilny, bez kościelnego. Zaprosić kogoś na ślub …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stan cywilny — {{/stl 13}}{{stl 7}} społeczno prawna pozycja człowieka w zależności od pozostawania (lub nie) w związku małżeńskim (np. panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziony, wdowa) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podać swój stan cywilny w ankiecie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Дегай, Павел Иванович — сенатор и статс секретарь, родился в 1792 году, умер в Петербурге 28 декабря 1849 года. Закончив юридическое образование в харьковском университете, Дегай в этом же университете получил степень доктора прав и в 1814 году поступил на службу в… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Коровицкий, Александр Сикстович — профессор Московского университета, род. в 1797 г., ум. в 1864 г. Происходил из дворян, учился в Дрогичике у пиаров, затем в белостокской гимназии и Виленском университете, здесь окончил курс 28 июня 1816 г. со степенью кандидата прав и оставлен… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Roman numerals — are a numeral system originating in ancient Rome, adapted from Etruscan numerals. The system used in classical antiquity was slightly modified in the Middle Ages to produce a system used today. It is based on certain letters which are given… …   Wikipedia

  • Civil code — First page of the 1804 original edition of the Napoleonic code A civil code is a systematic collection of laws designed to comprehensively deal with the core areas of private law. A jurisdiction that has a civil code generally also has a code of… …   Wikipedia

  • Czarni Lwów — Full name I. Wojskowo Cywilny Klub Sportowy Czarni Lwów Nickname(s) Powidlaki (Marmeladers) Founded 1903 …   Wikipedia

  • Civil law (legal system) — For the article on the area of common law systems dealing with disputes between private parties, see Civil law (common law). Legal Systems of the World   Civ …   Wikipedia