ale


ale
1. «spójnik wyrażający przeciwieństwo, kontrast lub odmienne treści, łączący zdania współrzędne lub równorzędne części zdania (z przeczeniem lub bez przeczenia); lecz»

Słońce świeci, ale wieje zimny wiatr.

Biednie, ale czysto.

Położył się wcześnie, ale nie mógł zasnąć.

Nie pierwszy to raz, ale ostatni.

Słuchać ze zdziwieniem, ale i z zachwytem.

Nie siłą, ale raczej sposobem.

Pracował ciężko, ale za to dobrze zarabiał.

Dom był nie opalany, ale i tak było cieplej niż na dworze.

2. «partykuła wzmacniająca, wyrażająca najczęściej zdumienie, podziw, zaskoczenie, podkreślająca kontrast sytuacji»

Ale się spisał!

Ale gra!

Dostał prezent, ale jaki!

Oddał pieniądze? - ale gdzie tam!

Kto jak kto, ale ja mam prawo do tego.

Starał się jak mógł, ale cóż, nie potrafił poradzić sobie z tą pracą.

Ale też macie pomysły!

3. «wykrzyknik (powtórzony), którego mówiący używa, gdy sobie coś przypomni»

Ale, ale, byłbym zapomniał ci powiedzieć.

Ale, ale chciałem ci coś pokazać.

4. «wykrzyknik wyrażający najczęściej żywe zaprzeczenie»

Pogoda dziś ładna. - Ale! Leje.

ale n ndm
w użyciu rzecz. «ujemna, słaba strona kogoś lub czegoś, wada, brak»

Każda rzecz ma swoje ale.

Nikt nie jest bez ale.


Słownik języka polskiego . 2013.

 • ale — [ ɛl ] n. f. • 1280; mot du moy. néerl.; repris à l angl. au XVIIe ♦ Bière anglaise blonde et peu amère, fabriquée avec du malt peu torréfié. ⇒ pale ale. Des ales. ⊗ HOM. Aile, elle, 1. l. ● ale nom féminin (moyen néerlandais ale) Bière anglaise… …   Encyclopédie Universelle

 • ale — I {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 7}} łączy zdania współrzędne lub równorzędne człony zdania o treści przeciwstawnej, skontrastowanej; wprowadzany fragment wypowiedzi jest często zastrzeżeniem do treści poprzedzających; lub : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Ale — 〈[ ɛıl] n. 15; unz.〉 helles engl. Bier [engl.] * * * Ale [e:l , engl.: eɪl], das; s, s [engl. ale < aengl. (e)alu, H. u.]: helles, obergäriges englisches Bier. * * * Ale   [eɪl, englisch] das, s, englisches obergäriges Bier mit hohem… …   Universal-Lexikon

 • ale — ale; ale·cost; ale·gri·as; brid·ale; ra·di·ale; roy·ale; ale·a·tor·ic; ale·a·to·ry; ale·wife; tib·i·ale; ale·cith·ic; gradu·ale; …   English syllables

 • Ale — steht für: Address Latch Enable, ein Steuersignal beim Datentransfer im Zeitmultiplexverfahren Application Level Event, ein Standard für eine RFID Softwareschnittstelle Application Link Enabling, Synchronisierung von Daten über verschiedene SAP… …   Deutsch Wikipedia

 • ale — (n.) O.E. ealu ale, beer, from P.Gmc. *aluth (Cf. O.S. alo, O.N. öl), perhaps from PIE root meaning bitter (Cf. L. alumen alum ), or from PIE *alu t ale, from root *alu , which has connotations of sorcery, magic, possession, intoxication. The… …   Etymology dictionary

 • Ale — ale. interj. hala. * * * Ale es un nombre que abarca a todas las cervezas de fermentación alta, lo que las diferencia de las Lager que son de baja fermentación. La fermentación alta quiere decir que la levadura que cumple el proceso de… …   Enciclopedia Universal

 • ALE — steht für: Address Latch Enable, ein Steuersignal beim Datentransfer im Zeitmultiplexverfahren Amt für Ländliche Entwicklung Application Level Event, ein Standard für eine RFID Softwareschnittstelle Application Link Enabling, Synchronisierung von …   Deutsch Wikipedia

 • Ale — ([=a]l), n. [AS. ealu, akin to Icel., Sw., and Dan. [ o]l, Lith. alus a kind of beer, OSlav. ol[u^] beer. Cf. Ir. ol drink, drinking.] 1. An intoxicating liquor made from an infusion of malt by fermentation and the addition of a bitter, usually… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Alê — Aleksander Montrinas «Alê» est un footballeur brésilien né le 11 septembre 1981 à Brasilia. Carrière 2004 2005 : CA Bragantino  Brésil 2005 ... : Beira Mar …   Wikipédia en Français

 • ale — alleu archal boréal boréale bractéal bractéale châle céréale dual duale déciduale floréal franc alleu féal féale halle hâle joual linéal linéale marshal marshall maréchal maréchale multisalles negro spiritual nivéal nivéale ombellale pale ale… …   Dictionnaire des rimes