czasza


czasza
ż II, DCMs. \czaszaszy; lm D. czasz
1. «rodzaj płaskiego, ozdobnego kielicha; górna część kielicha; puchar, czara»

Napełnić czaszę winem.

2. «rodzaj misy o półkulistym kształcie»
3. «wypukłość, wzniesienie w kształcie półkuli»
4. archit. «podstawowa część sklepienia kopulastego, w kształcie części ściętej kuli, mniejszej niż półkula; kalota»
5. lotn. «część nośna spadochronu rozwijająca się przy skoku»
6. mat. «część kuli odcięta płaszczyzną»

Słownik języka polskiego . 2013.