czaszkowiec


czaszkowiec
m II, DB. \czaszkowiecwca; lm M. \czaszkowiecwce, D. \czaszkowiecwców
zool. czaszkowce «Craniata, grupa strunowców, które w rozwoju ewolucyjnym (od bezczaszkowych przodków) wytworzyły szkielet głowy, czyli czaszkę»

Słownik języka polskiego . 2013.