czczy


czczy
1. «pusty, głodny»

Pić na czczy żołądek.

anat. Jelito czcze «część jelita cienkiego»
2. «beztreściwy, nic nie znaczący, bezcelowy, płonny, nieuzasadniony, pusty»

Czcza formalność.

Czcza gadanina.

Czcze słowa.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • czczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pusty, głodny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Łykać tabletki na czczy żołądek. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • тощий — Индоевропейское – teus (делать пустым, опорожнять, пустой, порожний). Старославянское – тъшть (пустой, порожний). Древнерусское – тъшь (пустой, невзрачный). В русском языке употребляется с XI–XII вв. в значении «пустой», «напрасный»,… …   Этимологический словарь русского языка Семенова

  • czczo — przysłów. od czczy (zwykle w zn. 1) ◊ Na czczo «bez jedzenia od wstania ze snu» …   Słownik języka polskiego

  • czczość — ż V, DCMs. czczośćści, blm rzecz. od czczy a) w zn. 1: Czuć czczość w żołądku. b) w zn. 2: Czczość plotek …   Słownik języka polskiego

  • deklamatorski — deklamatorskiscy 1. «dotyczący deklamatora lub deklamacji; recytatorski» Deklamatorska emfaza, sztuka. Deklamatorski ton. Popisy deklamatorskie. 2. «czczy, pusty, napuszony; deklamacyjny» Deklamatorska poza. Deklamatorskie hasła …   Słownik języka polskiego

  • formalizm — m IV, D. u, Ms. formalizmzmie, blm 1. «drobiazgowe przestrzeganie ustalonych form, przepisów bez wnikania w ich treść; przesadna skrupulatność, pedanteria, formalistyka» Czczy, przesadny formalizm. 2. filoz. «stanowisko w filozofii, nauce i… …   Słownik języka polskiego

  • marny — marnyni, marnyniejszy 1. «nie mający wymaganej, istotnej wartości, mało wart; lichy, nędzny» Marna gospodarka, gospodyni. Marna pensja, płaca. Marne sto, dwieście itp. złotych. Marny grosz. Marny los. Marne życie, zdrowie, jedzenie. Marny… …   Słownik języka polskiego

  • nierzeczowy — nierzeczowywi «nie będący rzeczowym; czczy, bezprzedmiotowy» Nierzeczowa dyskusja, rozmowa …   Słownik języka polskiego

  • pusty — puści 1. «niczym nie napełniony, nic nie zawierający; przez nikogo nie zajęty, nie zaludniony; bezludny, opustoszały» Puste pudełka, szklanki. Pusty żołądek. Pusty dom, wagon. Ulice prawie puste. Puste miejsce. Pusty teren. ∆ muz. Pusta struna,… …   Słownik języka polskiego

  • nieproduktywny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, nieproduktywnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niedający oczekiwanych efektów, marnotrawiący siły, środki, bezowocny, niewydajny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nieproduktywny wysiłek,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień