czerep


czerep
m IV, D. -u, Ms. \czereppie; lm M. -y
1. «czaszka, głowa»

Łysy czerep.

Czerep koński.

2. «skorupa stłuczonego naczynia»

Gliniany, porcelanowy czerep.

3. «odłamek (część pokrywy, skorupy) bomby, granatu itp.»
4. techn. «masa wypalonego wyrobu ceramicznego, z wyłączeniem angoby i szkliwa»

Słownik języka polskiego . 2013.