absolutny


absolutny
\absolutnyni
1. «całkowity, zupełny, bezwzględny; nie mający żadnych wyjątków, nie nasuwający żadnych zastrzeżeń»

Absolutna cisza.

Absolutny spokój.

Absolutny rekord, rekordzista.

Mieć absolutną rację, absolutne zaufanie do kogoś.

∆ Absolutna większość (głosów) «więcej niż połowa (głosów)»
chem. Alkohol absolutny «alkohol etylowy całkowicie odwodniony»
jęz. Wygłos absolutny «wygłos, po którym następuje przerwa w mówieniu»
2. «bezwzględny, niczym nie uwarunkowany, niezależny, samoistny»
filoz. Prawda absolutna a) «całkowite i wszechstronne poznanie rzeczywistości» b) «zdanie (sąd), którego wartość logiczna nie zależy od okoliczności towarzyszących wygłoszeniu, ani od osoby wypowiadającego, lecz jedynie od stanu rzeczy, który jest pozajęzykowym odpowiednikiem tego zdania»
∆ Absolutna cecha rzeczy «cecha przysługująca rzeczy, bez względu na stosunki, w które jest uwikłana (w przeciwieństwie do cech relatywnych)»
ekon. Absolutna wartość dodatkowa «według teorii marksistowskiej: wartość dodatkowa uzyskiwana przez przedłużanie dnia roboczego i zwiększanie intensywności pracy; wartość dodatkowa bezwzględna»
fiz. Temperatura absolutna «temperatura w skali termometrycznej bezwzględnej (Kelvina); temperatura bezwzględna»
∆ Zero absolutne «punkt zerowy na bezwzględnej skali temperatur (Kelvina); zero bezwzględne»
mat. Geometria absolutna «geometria oparta na aksjomatach Euklidesa z wyjątkiem aksjomatu równoległości»
muz. Słuch absolutny «zdolność rozpoznawania i odtwarzania bezwzględnej wysokości dźwięków»
∆ Muzyka absolutna «muzyka instrumentalna, pozbawiona treści literackich, obrazowych czy ideologicznych, w przeciwieństwie do muzyki programowej»
3. «zgodny z zasadami absolutyzmu, rządzący według tych zasad; samowładny, nieograniczony»

Monarchia absolutna.

Monarcha, władca absolutny.

Rządy absolutne.

łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • absolutny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, absolutnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zupełny, całkowity, bezwyjątkowy, bezwzględny, najwyższego stopnia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Absolutny spokój. Absolutne bezpieczeństwo.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • słuch absolutny — {{/stl 13}}{{stl 7}} zdolność rozpoznawania i odtwarzania bezwzględnej wysokości dźwięków : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć słuch absolutny. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • абсолютный — впервые у кн. Куракина, из польск. absolutny самодержавный ; абсолютство самодержавие (начиная с Петра I) преобразовано из польск. absolutnosc; см. Смирнов 27 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Adam Zagajewski — (b. 21 June 1945 in Lwów, Soviet Union (now Lviv, Ukraine)) is a Polish poet, novelist, and essayist. He had lived in Paris since 1981. In 2002 he has moved to Kraków. His poem Try To Praise The Mutilated World , printed in The New Yorker, became …   Wikipedia

  • Adam Zagajewski — (* 21. Juni 1945 in Lemberg, heute Ukraine) ist ein polnischer Schriftsteller, Lyriker und Essayist. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Zagajewski — Adam Zagajewski und Wisława Szymborska bei einer Lesung (2005) Adam Zagajewski (* 21. Juni 1945 in Lemberg, heute Ukraine) ist ein polnischer Schriftsteller, Lyriker und Essayist …   Deutsch Wikipedia

  • Загаевский, Адам — Адам Загаевский на литературных чтениях с Виславой Шимборской, 2005 …   Википедия

  • Загаевский — Загаевский, Адам Адам Загаевский на литературных чтениях с Виславой Шимборской, 2005 …   Википедия

  • Загаевский Адам — Адам Загаевский на литературных чтениях с Виславой Шимборской, 2005 Адам Загаевский с Адамом Михником, 2004 Адам ЗАГАЕВСКИЙ (польск. Adam Zagajewski, 21 июня 1945, Львов, тогда – СССР, сегодня – …   Википедия

  • Загаевский А. — Адам Загаевский на литературных чтениях с Виславой Шимборской, 2005 Адам Загаевский с Адамом Михником, 2004 Адам ЗАГАЕВСКИЙ (польск. Adam Zagajewski, 21 июня 1945, Львов, тогда – СССР, сегодня – …   Википедия