alembik


alembik
m III, D. -u, N. \alembikkiem; lm M. -i
1. daw. «naczynie służące do destylacji cieczy, zwłaszcza alkoholu»

Alembiki miedziane.

Zainstalować alembik.

2. daw. «gatunek wódki wytrawnej; przepalanka»

Buteleczka z alembikiem.

śrdwłc. z ar.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • alembik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 7}} wódka wytrawna, przepalanka <śrdwłac. z arab.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Alembik — Alambic; Abbildung in einer mittelalterlichen Handschrift Destillationsverfahren mit dem Alambic Der Alambic (Alambik, Alembic, Alembicus) oder Destillierhelm, in der Alchemie auch Caput Mauri, Capite …   Deutsch Wikipedia

  • Alembik — Alem|bik vgl. ↑Alambik …   Das große Fremdwörterbuch

  • List of diseases (S) — A list of diseases in the English wikipedia.DiseasesTOC NOTOC Sa Sc Se Sh Si Sj Sn So Sp Sq Ss St Su Sw Sy aSaa Sak Sal Sar Sat Say aa Sal* Saal Bulas syndrome * Saal Greenstein syndrome * Sabinas brittle hair syndrome * Saccharopinuria * Sackey… …   Wikipedia

  • Alambik — Alambic; Abbildung in einer mittelalterlichen Handschrift Destillationsverfahren mit dem Alambic Der Alambic (Alambik, Alembic, Alembicus) oder Destillierhelm, in der Alchemie auch Caput Mauri, Capite …   Deutsch Wikipedia

  • Alembic — Alambic; Abbildung in einer mittelalterlichen Handschrift Destillationsverfahren mit dem Alambic Der Alambic (Alambik, Alembic, Alembicus) oder Destillierhelm, in der Alchemie auch Caput Mauri, Capite …   Deutsch Wikipedia

  • Alembicus — Alambic; Abbildung in einer mittelalterlichen Handschrift Destillationsverfahren mit dem Alambic Der Alambic (Alambik, Alembic, Alembicus) oder Destillierhelm, in der Alchemie auch Caput Mauri, Capite …   Deutsch Wikipedia

  • Ambix — Alambic; Abbildung in einer mittelalterlichen Handschrift Destillationsverfahren mit dem Alambic Der Alambic (Alambik, Alembic, Alembicus) oder Destillierhelm, in der Alchemie auch Caput Mauri, Capite …   Deutsch Wikipedia

  • Liste Des Maladies Rares — Liste des maladies commençant par une lettre Mise en garde médicale Maladie rare Liste des maladies rares Commençant par un chiffre Commençant par une lettre …   Wikipédia en Français

  • Liste Des Maladies Rares Commençant Par Un S — Mise en garde médicale Maladie rare Liste des maladies rares Commençant par un chiffre Commençant par une lettre …   Wikipédia en Français