członek


członek
m III, D. \członeknka, N. \członeknkiem
1. B.=D.; lm M. \członeknkowie, DB. \członeknków
«człowiek (rzadziej jednostka prawna, np. instytucja, kraj) należący do jakiejś organizacji politycznej, naukowej, społecznej itp.; osoba wchodząca w skład jakiejś większej grupy społecznej, politycznej itp.»

Członek drużyny sportowej.

Członek komitetu rodzicielskiego.

Członek Towarzystwa Ochrony Przyrody.

Członek rodziny, społeczeństwa.

Przyjąć, zapisać kogoś na członka, w poczet członków.

Skreślić z listy członków.

Zapisać się na członka.

Zawiesić w prawach członka.

∆ Członek czynny, rzeczywisty, nadzwyczajny, zwyczajny; członek korespondent, członek tytularny «w towarzystwach naukowych: tytuły pracowników naukowych, członków towarzystwa»
∆ Członek honorowy (jakiegoś towarzystwa, stowarzyszenia) «tytuł nadawany wybitnym osobom w uznaniu ich zasług i działalności w jakiejś dziedzinie życia naukowego lub społecznego, przyjmowanym do danego stowarzyszenia»
2. B.=M.; lm M. \członeknki
«część ciała stanowiąca do pewnego stopnia odrębną całość (często o kończynie)»

Obumarłe, zdrętwiałe członki.

Bezwład członków.

Rozprostować członki.

∆ Członek męski «męski narząd kopulacyjny; prącie»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • członek — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. członeknkowie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} człowiek należący do partii, stronnictwa politycznego, organizacji społecznej, środowiskowej, naukowej; osoba biorąca udział… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • członek honorowy — {{/stl 13}}{{stl 7}} tytuł nadawany osobom wybitnym, zasłużonym, przyjmowanym do jakiegoś stowarzyszenia, organizacji w uznaniu zasług i osiągnięć; także: osoba mająca taki tytuł : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nadawać komuś tytuł członka honorowego.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wałek — członek …   Słownik gwary warszawskiej

  • czarna owca — Członek rodziny, którego reszta rodziny uważa za przynoszącego wstyd i haсbę Eng. Someone who is thought by his family to have brought shame to the family; the worst member in the family …   Słownik Polskiego slangu

  • człon — Członek męski, zwłaszcza duży Eng. The penis, especially large …   Słownik Polskiego slangu

  • fiut — Członek męski Eng. The penis …   Słownik Polskiego slangu

  • flet — Członek męski Eng. The penis …   Słownik Polskiego slangu

  • laga — Członek męski Eng. The penis …   Słownik Polskiego slangu

  • naganiacz — Członek męski, zwłaszcza duży Eng. The penis, especially large …   Słownik Polskiego slangu

  • namiot — Członek męski w stanie erekcji Eng. An erect penis …   Słownik Polskiego slangu