daremność


daremność
ż V, DCMs. \daremnośćści, blm
«bezskuteczność, bezużyteczność»

Daremność usiłowań, wysiłków.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • daremność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. daremnośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. daremny: Najbardziej złościła go daremność wszelkich poczynań. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezpłodność — ż V, DCMs. bezpłodnośćści, blm 1. med. «niezdolność dojrzałego osobnika płci męskiej lub żeńskiej do rozrodu, będąca następstwem wad rozwojowych (wrodzona) lub powstająca w następstwie urazów, zaburzeń hormonalnych i in.; niepłodność» 2.… …   Słownik języka polskiego

  • ściana — ż IV, CMs. ściananie; lm D. ścianaan 1. «pionowa płaszczyzna ograniczająca lub przedzielająca wnętrze budynku, zrobiona z cegły, betonu, drewna itp.» Ściana zewnętrzna, frontowa, boczna. Ściana pomalowana, pokryta tapetą. Odrapana, spękana ściana …   Słownik języka polskiego

  • bezpłodność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bezpłodnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} u dojrzałego osobnika płci męskiej lub żeńskiej: niezdolność do rozrodu z przyczyn biologicznych {{/stl 7}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień