defibrylator


defibrylator
m IV, D. -a, Ms. \defibrylatororze; lm M. -y
med. «aparat wytwarzający prąd elektryczny o wysokim napięciu stosowany do defibrylacji jako źródło impulsów elektrycznych»

Słownik języka polskiego . 2013.