deficytowość


deficytowość
ż V, DCMs. \deficytowośćści, blm
rzecz. od deficytowy
a) w zn. 1:

Okresowa, stała deficytowość teatru.

*

Przyczyny deficytowości przedsiębiorstwa, zakładu produkcyjnego.

b) w zn. 2:

Deficytowość materiałowa, surowcowa.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • deficytowość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. deficytowośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. deficytowy: Deficytowość firmy. Deficytowość surowcowa. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień