deficytowy


deficytowy
1. «mający deficyt, nie pokrywający kosztów (wydatków) dochodami (wpływami), przynoszący więcej strat niż zysków»

Budżet deficytowy.

Gospodarka, produkcja deficytowa.

Przedsiębiorstwo deficytowe.

Wyroby deficytowe.

Deficytowa produkcja.

2. «taki, którego brak, którego jest za mało w stosunku do zapotrzebowania»

Deficytowy materiał, surowiec.

Artykuły deficytowe w handlu.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • deficytowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, deficytowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} związany z deficytem, charakterystyczny dla deficytu, przynoszący deficyt lub będący wynikiem deficytu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Produkcja… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • deficytowość — ż V, DCMs. deficytowośćści, blm rzecz. od deficytowy a) w zn. 1: Okresowa, stała deficytowość teatru. * Przyczyny deficytowości przedsiębiorstwa, zakładu produkcyjnego. b) w zn. 2: Deficytowość materiałowa, surowcowa …   Słownik języka polskiego

  • deficytowość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. deficytowośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. deficytowy: Deficytowość firmy. Deficytowość surowcowa. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień