aliści


aliści
1. przestarz. «spójnik wyrażający przeciwieństwo, kontrast lub odmienne ujęcie treści; ale»

Myślał, że nie starczy mu sił, aliści wykonał swoje zadanie.

2. przestarz. «partykuła wzmacniająca, wyrażająca zwykle odmienność, nagłą zmianę sytuacji; a oto»

Patrzę, aliści dym na horyzoncie.


Słownik języka polskiego . 2013.