degradacja


degradacja
ż I, DCMs. \degradacjacji; lm D. \degradacjacji (\degradacjacyj)
1. «przeniesienie ze stanowiska wyższego na niższe, obniżenie stopnia służbowego, pozbawienie stanowiska, stopnia służbowego, godności; w wojskowości także: karne przeniesienie do stopnia szeregowca»

Całkowita degradacja.

Zagrozić komu degradacją.

psych. Degradacja psychiczna «postępujące zaburzenie osobowości (występujące np. w alkoholizmie), przejawiające się spadkiem zainteresowań i aktywności oraz poziomu przystosowania zawodowego i rodzinnego»
przen. «spadek, obniżenie, pogorszenie pozycji»

Degradacja społeczna, zawodowa.

Degradacja jakichś wartości moralnych, jakiegoś zawodu.

2. chem. «proces rozpadu związku chemicznego w wyniku reakcji hydrolizy, utleniania, redukcji i innych na substancje prostsze, łatwo dające się zidentyfikować»
3. geol. «obniżanie powierzchni Ziemi przez procesy denudacyjne»
∆ Degradacja gleby «spadek żyzności gleby wywołany rabunkową gospodarką rolną lub leśną, stepowieniem, zmianą klimatu itp.»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • degradacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. degradacjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} karne przeniesienie urzędnika ze stanowiska wyższego w hierarchii pracowniczej na niższe : {{/stl 7}}{{stl 10}}Natychmiastowa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Деградация — (от лат. degradatio, буквально  снижение), регрессия  процесс ухудшения характеристик какого либо объекта с течением времени, движение назад, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, разрушение материи вследствие внешнего… …   Википедия

  • cena — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż I, CMc. cenanie {{/stl 8}}{{stl 7}} ilość pieniędzy potrzebna do kupienia jednostki (sztuki) lub porcji jakiegoś towaru : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cena detaliczna, zbytu, hurtowa, umowna, jednostkowa, giełdowa, dumpingowa,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciągle — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w sposób ciągły; bezustannie, bez przerwy, stale, wciąż : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ciągle eksploatowane złoża. Ciągle rosnący dług. Ciągle postępująca… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czekać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, czekaćam, czekaća, czekaćają {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stać lub przebywać w jakimś miejscu, spodziewając się kogoś lub jakiegoś zdarzenia, zatrzymywać się, by ktoś mógł… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • deklasacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} obniżenie, utrata przez jednostkę, grupę jej dotychczasowej pozycji społecznej, mające związek z degradacją ekonomiczną, pauperyzacją, osłabieniem prestiżu społecznego <fr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obsuwa — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. obsuwawie, pot. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}fiasko, niepowodzenie, nieudanie się czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Będzie obsuwa z tym interesem, jak wejdzie nowy podatek. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odstrzał — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. odstrzałale {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zastrzelenie określonej sztuki lub określonej liczby zwierzyny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odstrzał dzików. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień