degradować


degradować
ndk IV, \degradowaćduję, \degradowaćdujesz, \degradowaćduj, \degradowaćował, \degradowaćowany
«przenosić kogo ze stanowiska wyższego na niższe, pozbawiać kogo stanowiska, stopnia służbowego lub godności; w wojskowości także: karnie przenosić kogo do stopnia szeregowca»
przen. «obniżać rolę, pozycję czegoś»

Degradować funkcję społeczną artysty.

łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • degradować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, degradowaćduję, degradowaćduje, degradowaćany {{/stl 8}}– zdegradować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} karnie przenosić kogoś na stanowisko niższe, karnie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • degradowanie — n I rzecz. od degradować …   Słownik języka polskiego

  • zdegradować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}degradować {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień