deklaracja


deklaracja
ż I, DCMs. \deklaracjacji; lm D. \deklaracjacji (\deklaracjacyj)
1. «publiczne wypowiedzenie się, ogłoszenie czego, oświadczenie na piśmie w jakiejś sprawie, sformułowanie swoich poglądów; manifest»

Deklaracja programowa.

Ogłosić, uchwalić deklarację o objęciu władzy, w sprawie pokoju.

Podpisać deklarację praw człowieka i obywatela.

2. «oświadczenie, przyrzeczenie, zobowiązanie o mocy prawnej; formularz, blankiet służący do podpisywania oświadczeń, zobowiązań»

Pisemna, ustna deklaracja.

Wypełnić, złożyć deklarację.

Deklaracja z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków organizacji.

∆ Deklaracja celna «oświadczenie pisemne dla władz celnych o rodzaju, ilości, pochodzeniu itp. przewożonych przedmiotów»
∆ Deklaracja podatkowa «zeznanie płacącego podatek»
3. daw. «prośba o rękę; oświadczyny»

Złożyć rodzicom panny deklarację.

łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • deklaracja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. deklaracjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} publiczne zobowiązanie się do określonego postępowania lub wyrażenie własnego stanowiska w jakiejś sprawie : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • akcesyjny — 1. rzad. «przyłączający się, przystępujący do czegoś» ∆ praw. Deklaracja akcesyjna «deklaracja państwa o przystąpieniu do umowy uprzednio zawartej pomiędzy innymi państwami» 2. «odnoszący się do akcesji rejestrowania książek i czasopism w… …   Słownik języka polskiego

  • декларация — через польск. deklaracja или нем. Deklaration из лат. dēclārātiō; напротив, декларасион объяснение в любви (XVIII в., Мельников 2, 290) из франц. declaration …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Constitution of May 3, 1791 — May 3rd Constitution, by Matejko (1891). King …   Wikipedia

  • German–Polish Non-Aggression Pact — The German Polish Non Aggression Pact ( de. Deutsch polnischer Nichtangriffspakt; pl. Polsko niemiecki pakt o nieagresji [ K.Lapter, Pakt Piłsudski Hitler. Polsko niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 r., Warszawa 1962 …   Wikipedia

  • Deutsch-polnischer Nichtangriffspakt — Joseph Goebbels und Józef Pilsudski (1934) Die deutsch polnische Erklärung, gelegentlich auch als Piłsudski Hitler Pakt bezeichnet,[1] wurde am 26. Januar 1934 von Außenminister Konstantin Freiherr …   Deutsch Wikipedia

  • ПОЛЬСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ — (ПОРП) (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) создана в дек. 1948 в результате объединения на основе принципов марксизма ленинизма Польской рабочей партии и Польской социалистической партии. Создание ПОРП положило конец продолжавшемуся более… …   Советская историческая энциклопедия

  • Narodowe Odrodzenie Polski — Renaissance nationale de la Pologne Logo du NOP Renaissance nationale de la Pologne (NOP) ( pol. Narodowe Odrodzenie Polski) est un parti politique polonais d extrême droite, tercériste, nationaliste (nationaliste radical et nationaliste… …   Wikipédia en Français

  • Renaissance nationale de la Pologne — Logo du NOP Renaissance nationale de la Pologne (NOP) (pol. Narodowe Odrodzenie Polski) est un parti politique polonais d extrême droite, tercériste, nationaliste (nationaliste radical et nationaliste révolutionnaire), corporatiste, membre… …   Wikipédia en Français

  • Renaissance nationale de la pologne — Logo du NOP Renaissance nationale de la Pologne (NOP) ( pol. Narodowe Odrodzenie Polski) est un parti politique polonais d extrême droite, tercériste, nationaliste (nationaliste radical et nationaliste révolutionnaire), corporatiste, membre… …   Wikipédia en Français