dekować


dekować
ndk IV, \dekowaćkuję, \dekowaćkujesz, \dekowaćkuj, \dekowaćował, \dekowaćowany
1. pot. «chronić kogo przed czynną służbą wojskową na froncie, przed przymusową pracą itp.; pomagać komu w uchylaniu się od jakichś obowiązków; ukrywać, osłaniać»
2. roln. «okrywać przed nadejściem zimy powierzchnię łąk lub zasiewów roślin motylkowych materiałami (np. słomiastym obornikiem, łętami ziemniaczanymi) ułatwiającymi gromadzenie się śniegu, co zabezpiecza mniej odporne rośliny przed wymarzaniem»

Dekować zasiewy.

dekować się strona zwrotna czas. dekować (tylko w zn. 1)

Symulując chorobę dekował się w szpitalu.

niem.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • dekować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, dekowaćkuję, dekowaćkuje, dekowaćany {{/stl 8}}– zadekować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} ukrywać kogoś, chroniąc przed wypełnianiem obowiązków (zwykle w odniesieniu do obowiązków wojskowych) :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dekować się – zadekować się — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} unikać obo wiązków, chroniąc się w bezpiecznym miejscu (zwykle w odniesieniu do służby wojskowej) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dekować się w kuchni żołnierskiej. Zadekować się na tyłach. <niem.> {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dekować się — Regularnie wymigiwać się od pracy lub zaniedbywać obowiązki Eng. To avoid work; to shirk duty …   Słownik Polskiego slangu

  • dekowanie — ↨ dekowanie się n I rzecz. od dekować (się) …   Słownik języka polskiego

  • zadekować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}dekować I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zadekować się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}dekować się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień