depozyt


depozyt
m IV, D. -u, Ms. \depozytycie; lm M. -y
«umowa, na mocy której osoba, instytucja przyjmuje na przechowanie cudzą rzecz ruchomą; przechowanie; pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty złożone do przechowania (w banku, w sądzie, w zastaw, jako kaucja itp.

Depozyt bezterminowy, terminowy.

Oddać do depozytu pieniądze, kosztowności.

Złożyć co w depozycie a. jako depozyt.

∆ Depozyt bankowy «wkłady na rachunku bieżącym w banku; także: kruszce, papiery wartościowe złożone w banku»
∆ Depozyt sądowy a) «sumy pieniężne złożone przez dłużnika (do przechowania przez sąd) stanowiące świadczenia na rzecz wierzycieli» b) «sumy wyegzekwowane przez komornika i oddane do dyspozycji sądu do podziału między wierzycieli»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • depozyt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. depozytycie {{/stl 8}}{{stl 7}} unormowany sposób przekazania i przyjęcia na przechowanie rzeczy wartościowych, głównie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przekazać,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Zentralverwahrer — Ein Zentralverwahrer (auch Wertpapiersammelbank oder Kassenverein, englisch: Central Securities Depository) ist eine Gesellschaft, die die Verwahrung und den Übertrag von Wertpapieren in Form effektiver Stücke oder von Bucheinträgen… …   Deutsch Wikipedia

  • Joanna Chmielewska — For Joanna Chmielewska (gymnast), see Gymnastics at the World Games. Joanna Chmielewska Born Irena Kühn 2 April 1932 (1932 04 02) (age 79) Warsaw, Poland Occupation Novelist Citizenship …   Wikipedia

  • Хмелевская, Иоанна — Запрос «Хмелевская» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Иоанна Хмелевская Joanna Chmielewska …   Википедия

  • Не упускай из виду — La Course à l échalote Жанр комедия Режиссёр Клод Зиди В главных ролях Пьер Ришар …   Википедия

  • Иоанна Хмелевская — Имя при рождении: Ирэна Барбара Иоанна Кюн (Kühn) Псевдонимы: Иоанна Хмелевская Дата рождения: 2 апреля 1932 Место рождения: Варшава, Польша Гражданство …   Википедия

  • Не упускай из виду (фильм) — Не упускай из виду La Course à l échalote Жанр комедия Режиссёр Клод Зиди В главных ролях Пьер Ришар Джейн Биркин Композитор Владимир Косма …   Википедия

  • Не упускай из виду (фильм, 1975) — Не упускай из виду La Course à l échalote Жанр комедия Режиссёр Клод Зиди В главных ролях Пьер Ришар Джейн Биркин Композитор Владимир Косма …   Википедия

  • Хмелевская Иоанна — Иоанна Хмелевская Имя при рождении: Ирэна Барбара Иоанна Кюн (Kühn) Псевдонимы: Иоанна Хмелевская Дата рождения: 2 апреля 1932 Место рождения: Варшава, Польша Гражданство …   Википедия

  • Cronica Monasterii Canonicorum Regularium (S. Augustini) in Glacz — Die Cronica Monasterii Canonicorum Regularium (S. Augustini) in Glacz (deutsch Chronik des Augustiner Chorherrenstifts in Glatz) wurde zum größten Teil vom Augustiner Chorherrn Michael Czacheritz verfasst. Er war von 1456 bis zu seinem Tod 1489… …   Deutsch Wikipedia