depresja


depresja
ż I, DCMs. \depresjasji; lm D. \depresjasji (\depresjasyj)
1. «chorobliwe przygnębienie i zahamowanie czynności psychicznych występujące w psychozach; stan zniechęcenia, apatia»

Długotrwała, głęboka, nagła depresja.

Popaść w depresję.

Poddawać się depresji.

Kogoś ogarnia coraz silniejsza depresja.

med. Depresja cykliczna «depresja występująca w psychozie maniakalno-depresyjnej; chory doznaje lęków, przeżywa urojenia winy, samoponiżenia i ma zahamowania czynności ruchowych»
∆ Depresja reaktywna «depresja wywołana urazem psychicznym; cechuje ją trwałe przygnębienie»
2. ekon. «faza cyklu koniunkturalnego, następująca po kryzysie; charakteryzuje się brakiem popytu na towary, niskim poziomem cen i słabą aktywnością gospodarczą»
3. geogr. «obszar lądowy leżący poniżej poziomu morza»

Depresja holenderska, żuławska.

geol. Depresja tektoniczna «zapadlisko lub ugięcie w skorupie ziemskiej, powstałe wskutek ruchów tektonicznych»
4. mat. «kąt płaski między płaszczyzną poziomą przechodzącą przez oko obserwatora i promieniem łączącym oko z obserwowanym punktem leżącym pod tą płaszczyzną; pozorne pogłębienie poziomu»
5. meteor. «obszar niskiego ciśnienia atmosferycznego; niż baryczny»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • depresja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. depresjasji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stan nerwowego załamania, zniechęcenia, wewnętrznego rozbicia, charakteryzujący się także poczuciem bezsensu życia : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Letnia Depresja — is the first album of Polish punk rock band 150 Watts.Infobox Album | Name = Letnia Depresja Type = Album Artist = 150 Watts Released = 2004 Recorded = 2004 Genre = Punk rock Length = ??? Label = DC 9 records Producer = ??? Last album = This… …   Wikipedia

  • ДЕПРЕССИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — понижение уровня грунтовых вод по направлению к месту их дренажа (Болгарский язык; Български) депресия на подземни води (Чешский язык; Čeština) deprese podzemních vod (Немецкий язык; Deutsch) Grundwasserspiegelsenkung (Венгерский язык; Magyar)… …   Строительный словарь

  • Innersudetische Senke — Blick von der Großen Heuscheuer (Szczeliniec Wielki) zu den Braunauer Wänden (Broumovské stěny) …   Deutsch Wikipedia

  • chandra — ż IV, CMs. chandradrze; lm D. chandr pot. «stan przygnębienia, apatii, zniechęcenia do życia; uczucie beznadziejności, smutku, nudy; depresja» Mieć chandrę. Chorować na chandrę. Wpaść w chandrę. Chandra opada, napada, nachodzi kogoś, przychodzi… …   Słownik języka polskiego

  • deflacyjny — przym. od deflacja a) w zn. 1: Polityka deflacyjna. b) w zn. 2: Depresja deflacyjna …   Słownik języka polskiego

  • depresyjny — przym. od depresja (zwykle w zn. 1 3) a) w zn. 1: Nastrój, stan depresyjny. b) w zn. 2: Okres depresyjny. c) w zn. 3: Obszar, teren depresyjny …   Słownik języka polskiego

  • kryptodepresja — ż I, DCMs. kryptodepresjasji; lm D. kryptodepresjasji (kryptodepresjasyj) geogr. «zagłębienie w lądowej powierzchni ziemi wypełnione wodą, stanowiące jezioro, którego dno sięga poniżej poziomu morza (np. jezioro Bajkał); zatopiona depresja» …   Słownik języka polskiego

  • kulminacja — ż I, DCMs. kulminacjacji; lm D. kulminacjacji (kulminacjacyj) 1. «punkt szczytowy, największe nasilenie jakiegoś procesu, działalności, stanu uczuciowego, rozkoszy» Kulminacja wód na rzece. Kulminacja melodyczna. Po kulminacji ogarnęła go… …   Słownik języka polskiego

  • pokryzysowy — «występujący po kryzysie, wywołany przez kryzys» Pokryzysowe ożywienie w handlu. Depresja pokryzysowa …   Słownik języka polskiego