dewocja


dewocja
ż I, DCMs. \dewocjacji, blm
«przesadna, powierzchowna pobożność, nadgorliwość w wykonywaniu zewnętrznych praktyk religijnych przy braku wewnętrznej religijności; bigoteria»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • dewocja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} przesadnie manifestowana, powierzchowna religijność; bigoteria <łac.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • miejsce — 1. Być na swoim miejscu «zajmować odpowiednie dla siebie stanowisko, wykonywać odpowiednią dla siebie pracę»: (...) ważna jest codzienna robota, pewność, że uczestniczy się we wspólnym wysiłku, że widzi się owoce swojej pracy, że człowiek czuje,… …   Słownik frazeologiczny

  • bigoteria — ż I, DCMs. bigoteriarii, blm «fałszywa, manifestacyjna pobożność wyrażająca się w czysto zewnętrznych formach, przesadności w wypełnianiu praktyk religijnych i rygorystycznej postawie wobec innych ludzi; dewocja» ‹fr.› …   Słownik języka polskiego

  • dewocyjny — dewocyjnyni przym. od dewocja Dewocyjna pobożność, religijność …   Słownik języka polskiego

  • religianctwo — n III, Ms. religianctwowie, blm «sprowadzanie różnego rodzaju zagadnień do spraw religijnych, odwoływanie się we wszystkim do religii; przesadna gorliwość w praktykach religijnych; bigoteria, dewocja» …   Słownik języka polskiego

  • świętoszkowatość — ż V, DCMs. świętoszkowatośćści, blm «cechy świętoszka: manifestacyjna, często udawana pobożność, cnotliwość, skromność; dewocja, bigoteria» …   Słownik języka polskiego

  • bigoteria — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} nadgorliwe wypełnianie praktyk religijnych; dewocja <fr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dewocyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, dewocyjnyni, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. dewocja: Dewocyjna pobożność. Dewocyjne zachowanie modlącego się przed obrazem. Nie odnajdywała jego nauk w ceremoniach nabożeństw, tak często płatnych, dewocyjnych. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • religianctwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. religianctwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} powierzchowna, manifestacyjna pobożność, gorliwość w praktykach religijnych; sprowadzanie wszystkiego, odwoływanie się we wszystkim do spraw religijnych; dewocja, bigoteria …   Langenscheidt Polski wyjaśnień