deziluzja


deziluzja
ż I, DCMs. \deziluzjazji, blm
«brak iluzji; pozbawienie iluzji»

Słownik języka polskiego . 2013.