dętologia


dętologia
ż I, DCMs. \dętologiagii, blm
żart. «nadawanie pozorów poważnego, naukowego charakteru twierdzeniom zawierającym treść nieistotną, błahą; efekciarstwo stylistyczne»

Ten referat to pusta dętologia.


Słownik języka polskiego . 2013.